Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1945. Odlok o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti, stran 5230.

Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09 in 14/10 – Odl. US) ter tretjega odstavka 69. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 12. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti
1. člen
V Odloku o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti (Uradni list RS, št. 61/98, 30/02, 67/06 in 45/10) se v 2. členu besedilo spremeni pri Krajevni skupnosti Sežana in Krajevni skupnosti Štorje tako, da se glasi:
– KRAJEVNA SKUPNOST SEŽANA
Svet KS ima 12 članov. V krajevni skupnosti se določi 12 volilnih enot.
1. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Gradišče
2. Levstikova
3. Partizanska cesta (parne h. št. od 2 do vklj. 46)
4. Pod borovci
5. Pod Taborom
6. Prečna
7. Sejmiška pot
8. Stranska pot
9. Ulica Mare Husove
10. Cankarjeva (h. št. 2 in 4)
11. Repentaborska cesta
12. Trg osvoboditve
V 1. volilni enoti se voli 1 član.
2. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Cankarjeva (h. št. 1, 3, 6, 8, 10)
2. Partizanska cesta (parne h. št. od 48 do vklj. 68a)
3. Ulica Ivana Rozmana
4. Ulica Jožeta Pahorja (h. št. 1, 2 in 4)
5. Ulica Nika Šturma
6. Ulica Ivana Turšiča (h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 in 24)
V 2. volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Partizanska cesta (h. št. od 70 do vklj. 155)
2. Ulica Ivana Turšiča (h. št. 1, 3, 5, 7, 9)
3. Ulica I. Tankovske brigade
4. Cesta na Lenivec
5. Kraška
6. Ulica Jožeta Pahorja (h. št. 3)
7. Cesta na Polane
V 3. volilni enoti se voli 1 član.
4. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška cesta (h. št. 2 in 4)
2. Kosovelova
3. Partizanska cesta (neparne h. št. od 15 do vklj. 71a)
4. Ulica 1. maja
5. Srebrničeva
6. Kidričeva
7. Kolodvorska
8. Skladiščna
9. Stjenkova
10. Ulica Pinka Tomažiča
11. Vojkova
12. Orleška cesta (h. št. 40)
V 4. volilni enoti se voli 1 član.
5. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška cesta (h. št. 1, 3, 5, 7, 7a, 9 in 11)
2. Partizanska cesta (neparne h. št. od 1 do vklj. 13)
3. Trg 28. avgusta
4. Ulica Mirka Pirca
5. Benčičeva
6. Brkinčeva
7. Cesta na Bršljanovec
8. Cesta v Ograde
9. Igriška
10. Mirna pot
11. Pod Planino
12. Pod Sablanico
13. Pod Sedovnikom
14. Rožna pot
15. Sežanska
16. Skalna pot
17. Sončna pot
18. Starovaška pot
19. Ulica Antona Bonete
20. Lipiška cesta (h. št. 15 in 25)
21. Kratka pot
22. Ulica Eme Starc
23. Ulica Ruže Petelinove
24. Ulica talcev
25. Vodovodna
26. Devinska
27. Krpanova pot
28. Na bregu
29. Osojna pot
30. Pod gozdom
31. Pregljeva
32. Regentova
33. Stara pot
34. Strma pot
35. Ulica Iga Grudna
36. Vidmašče
37. Vileniška
38. Jamarska
39. Kamnarska
40. Ulica Petra Kozlerja
41. Ulica Avgusta Černigoja
V 5. volilni enoti se voli 1 član.
6. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov ter naselje:
1. Bazoviška cesta (h. št. 6, 13, 13a,13b,16 in 18)
2. Gradnikova
3. Gregorčičeva
4. Kajuhova
5. Kettejeva
6. Lipiška cesta (od h. št. 2 do vklj. 48, razen h. št. 15 in 25)
7. Lokavska cesta
8. Orleška cesta (h. št. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in 16)
9. Tomšičeva
10. Ulica Darka Marušiča
11. Ulica Franca Segulina
12. Ulica Mihaele Škapinove
13. Volaričeva
14. Lipica
V 6. volilni enoti se voli 1 član.
7. volilna enota obsega območje naslednjega naselja: Orlek
V 7. volilni enoti se voli 1 član.
8. volilna enota obsega območje naslednjega naselja: Voglje
V 8. volilni enoti se voli 1 član.
9. volilna enota obsega območje naslednjega naselja: Dol pri Vogljah
V 9. volilni enoti se voli 1 član.
10. volilna enota obsega območje naslednjega naselja: Vrhovlje
V 10. volilni enoti se voli 1 član.
11. volilna enota obsega območje naslednjega naselja: Šmarje pri Sežani
V 11. volilni enoti se voli 1 član.
12. volilna enota obsega območje naslednjega naselja: Merče
V 12. volilni enoti se voli 1 član.
– KRAJEVNA SKUPNOST ŠTORJE
Svet KS ima 5 članov. V krajevni skupnosti se določijo 3 volilne enote.
1. volilna enota zajema naselji ŠTORJE in SENADOLICE
V 1. volilni enoti se voli 3 člane.
2. volilna enota zajema naselje MAJCNI
V 2. volilni enoti se voli 1 član.
3. volilna enota zajema naselje PODBREŽE.
V 3. volilni enoti se voli 1 član.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se prvič uporablja za izvedbo rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v letu 2014.
Št. 032-4/2014-5
Sežana, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti