Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1943. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5228.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 353/2, 353/4, 353/6, 353/9, 355/9, 355/11, 355/12 in 366/2, vse k.o. 1376 – Kladje, parc. št. 1447/9, k.o. 1362 – Okroglice, parc. št. 960/14, k.o. 1365 – Breg ter parc. št. 1512/2, k.o. 1379 – Sevnica.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0131/2013, 7113-0049/2010
7113-0135/2013, 7113-0068/2013
7113-0067/2014
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti