Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1510. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut, stran 4082.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 86. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut
1. člen
V drugem odstavku 3. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut (Uradni list RS, št. 15/14) se kratica »SGI« spremeni tako, da se glasi: »SLOGI«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Direktor inštituta zagotovi vpis sklepa v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-12/2014
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EVA 2014-3340-0016
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost