Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1509. Uredba o dopolnitvi Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije, stran 4081.

Na podlagi četrtega odstavka 6. člena in tretjega odstavka 9. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije
1. člen
V Uredbi o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10) se v 4. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Elektronsko izdajo uradnega lista varno elektronsko podpiše direktor založnika. Če direktor založnika elektronske izdaje uradnega lista iz utemeljenih razlogov ne more podpisati, lahko za varni elektronski podpis pooblasti odgovornega urednika uradnega lista.«.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-9/2014
Ljubljana, dne 22. maja 2014
EVA 2014-1517-0001
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost