Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1504. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu, stran 4075.

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. členom Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 26. redni seji dne 22. 5. 2014 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci, v višini 15,49 EUR na efektivno uro opravljene storitve.
Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 6,875 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 8,615 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 60/12).
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 15. 6. 2014.
Št. 129-0021/2014
Puconci, dne 22. maja 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost