Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1496. Sklep o dodatnem znižanju plačil programov vrtca v Občini Semič, stran 4053.

Na podlagi 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 25. redni seji dne 8. 5. 2014 sprejel
S K L E P
o dodatnem znižanju plačil programov vrtca v Občini Semič
1. člen
Starši otrok, za katere je Občina Semič po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo poletno rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. julija do 31. avgusta.
2. člen
V primeru poletne rezervacije morajo starši napovedati odsotnost otroka petnajst dni pred prvim dnem odsotnosti.
Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-02/2012-7
Semič, dne 9. maja 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost