Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič, stran 4053.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 5. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08, 28/11 in 88/11) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 25. redni seji dne 8. 5. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Semič (Uradni list RS, št. 30/12) – v nadaljevanju: Pravilnik.
2. člen
Prvi odstavek tretjega člena Pravilnika se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Upravičenci do sredstev za izgradnjo MČN so fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Semič in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjskem objektu, za katerega se uveljavlja subvencija. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.«
3. člen
Ostali členi Pravilnika ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2012-6
Semič, dne 9. maja 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti