Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1491. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško, stran 4043.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08 in 8/09), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in določil Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 – UPB, 17/10, 45/11) je občinski svet na 22. redni seji dne 23. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi cene socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško
1.
Občinski svet Občine Laško daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Občini Laško, ki jo je predlagal izvajalec CSD Laško.
2.
Cena neposredne socialne oskrbe na domu znaša 16,33 EUR na efektivno uro. Občina Laško bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč na domu subvencionirala v višini 12,73 EUR na efektivno uro. Končna cena storitve za uporabnika znaša 3,60 EUR na efektivno uro.
3.
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času, se poveča za 40 % in znaša 22,86 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 16,46 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,40 EUR na efektivno uro.
4.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, se poveča za 50 % in znaša 24,49 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 17,49 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,00 EUR na efektivno uro.
5.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni pomoči družini na domu – socialni oskrbi na domu v Občini Laško številka 12280 – 02/2013 z dne 27. 3. 2013 (Uradni list RS, št. 32/13).
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2014.
Št. 12280-02/2014
Laško, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost