Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1482. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci, stran 4028.

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in (109/12)) ter 37. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine Črenšovci izdaja
J A V N O N A Z N A N I L O
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci
I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (v nadaljevanju: SD OPN) in Okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci (v nadaljevanju: OP), katera je izdelal ZEU-DNI d.o.o., Ul. Staneta Rozmana 5, Murska Sobota.
II.
Dopolnjen osnutek SD OPN in OP bosta javno razgrnjena v času od 24. 5. 2014 do 24. 6. 2014 v prostorih občinske uprave v Črenšovcih, Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci. Ogled gradiv iz prejšnjega stavka druge točke, bo možen v delovnem času občinske uprave. V času javne razgrnitve bo dne 3. 6. 2014 ob 18.00 uri organizirana javna obravnava v sejni sobi Občine Črenšovci, Ul. Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci.
Razgrnjeno gradivo bo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črenšovci: http://www.obcina-crensovci.si.
III.
V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajati pisne pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo iz prve točke. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve, torej do vključno 24. junija 2014.
Pripombe in predloge se lahko poda:
– v pisni obliki v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve in na javni obravnavi ali
– ustno na javni obravnavi, ki se vpiše v zapisnik.
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. Občane posebej opozarjamo, da javna razgrnitev ni namenjena podaji novih pobud z namenom spremembe namenske rabe v stavbna zemljišča, pač pa le podaji pripomb in predlogov na rešitve, ki so razgrnjene.
IV.
Občina Črenšovci bo preučila pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve in do njih zavzela stališča ter javnost seznanila z njimi preko spletnih stani Občine Črenšovci.
V.
Javno naznanilo se objavi na oglasni deski in spletni strani Občine Črenšovci (www.obcina-crensovci.si) in Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Ž-62/2014
Črenšovci, dne 9. maja 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost