Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1477. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote, stran 4021.

Na podlagi 25. in 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 24. seji 20. 5. 2014 sprejela
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 4. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote
V 4. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice člana:
Simona Vinkovič Škalič
in
se imenuje:
– za namestnika člana:
Miran Šinko, roj. 31. 3. 1981, Škakova 37, 9861 Cankova.
Št. 040-8/2014-72
Ljubljana, dne 20. maja 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost