Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1351. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič, stran 3781.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 29. redni seji dne 17. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 92/13) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,07 EUR. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če so starši oziroma skrbniki pravočasno javili odsotnost otroka. Za pravočasno javljeno odsotnost se šteje, če so starši oziroma skrbniki otroka odjavili najkasneje do 8. ure za tekoči dan.«
2. člen
Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič ostanejo nespremenjene.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2014 dalje.
Št. 602-1/2013-45
Tržič, dne 17. aprila 2014
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti