Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1345. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, stran 3774.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 in 108/09), 5. in 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 19. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07– UPB1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1. člen
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in so v pristojnosti občine.
2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode, okoljske dajatve, omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
3. člen
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN<20 znaša 11,79 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+-------------------------------------------------------------+
|DN < 20           1             11,79|
|20 < DN < 40         3             35,38|
|40 < DN < 50         10            117,93|
|50 < DN < 65         15            176,90|
|65 < DN < 80         30            353,80|
|80 < DN < 100        50            589,66|
|100 < DN < 150       100           1.179,32|
|150 < DN          200           2.358,64|
+-------------------------------------------------------------+
Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,2807 EUR/m3.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN<20 znaša 3,14 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
+-------------------------------------------------------------+
|Premer       Faktor omrežnine      Omrežnina/mesec|
+-------------------------------------------------------------+
|DN < 20            1             3,14|
|20 < DN < 40         3             9,41|
|40 < DN < 50         10             31,38|
|50 < DN < 65         15             47,07|
|65 < DN < 80         30             94,15|
|80 < DN < 100        50            156,92|
|100 < DN < 150        100            313,83|
|150 < DN           200            627,66|
+-------------------------------------------------------------+
Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 0,8893 EUR/m3.
Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 8,9699 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
4. člen
Cene omrežnine za odvajanje komunalne in čiščenje komunalne odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa, se obračunajo v višini 70%.
5. člen
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 28/13).
6. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od 1. maja 2014 dalje.
Št. 354-0010/2014
Puconci, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti