Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1344. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci, stran 3774.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10, 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 25. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 21/13) se prva alinea 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»– da imajo izvajalci programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva sedež ali organizacijsko enoto v Pomurski regiji in je njihov program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Puconci,«.
Osma alinea 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– program oziroma projekt izvajajo v Občini Puconci oziroma za občane Občine Puconci.«
2. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2013
Puconci, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti