Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1343. Tehnični pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava, stran 3773.

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 45. redni seji dne 17. 4. 2014 sprejel
T E H N I Č N I P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava
1. člen
V Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 60/13) se besedilo druge alineje 1. točke 7. člena spremeni tako, da se glasi:
»1-tedenska za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v spomladanskem, poletnem in jesenskem času od meseca marca do oktobra in 2-tedenska v zimskem času od novembra do februarja, od večstanovanjskih objektov;«
2. člen
V Tehničnem pravilniku se v 1. točki 7. člena doda tretja alineja, ki glasi:
»2-tedenska za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad od gospodinjstev v stanovanjskih hišah;«.
3. člen
V Tehničnem pravilniku v 1. točki 7. člena, sedanja tretja alineja postane četrta alineja, ter sedanja četrta alineja postane peta alineja.
4. člen
V Tehničnem pravilniku o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 60/13) se besedilo prve alineje drugega odstavka 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»120 litrov za 1 osebo v gospodinjstvu (sodilo za obračunavanje stroškov zbiranja komunalnih odpadkov je 60 l posoda);«.
5. člen
V Tehničnem pravilniku se v 10. členu doda odstavek, ki glasi:
»Za zbiranje in prevoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada je minimalna velikost izhodiščne posode 120 l. V večstanovanjskih objektih je sodilo za obračun stroškov izvajanja javne službe zbiranje in prevoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada volumen 30 l na odvoz na osebo. Formula za izračun mesečnega stroška = 30 l x št. oseb x frekvenca odvoza x cena za liter.«
6. člen
Ta Tehnični pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03503-0001/2013-3
Lendava, dne 17. aprila 2014
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti