Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2014 z dne 5. 5. 2014

Kazalo

1329. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 3745.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 53/05 – ZVMS, 111/5 Odl. US, 150/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
S tem sklepom se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri sledečih nepremičninah v lasti Občine Gorenja vas - Poljane:
k.o. 2037 Podvrh: 150/3;
k.o. 2047 Dobje: 128/22, 1445/3, 300/12, 399/2, 399/3, 407/5;
k.o. 2049 Hotavlje: 156/3, 156/4;
k.o. 2057 Gorenja vas: 114/5, 1440/0, 170/4, 178/11;
k.o. 2058 Dolenja Dobrava: 311/11, 887/11;
k.o. 2059 Lučine: 1056/3.
II.
Nepremičnine, navedene v točki I. tega sklepa, pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah, navedenih pod točko I. tega sklepa, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-003/2014-005
Gorenja vas, dne 10. aprila 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti