Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

870. Sklep o potrditvi cen in subvencij cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža, stran 2687.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža in Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 26. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o potrditvi cen in subvencij cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža
1. člen
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Straža za leto 2014.
2. člen
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene storitev izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Straža za leto 2014.
3. člen
Občinski svet potrjuje zaračunane cene storitev izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Straža za leto 2014 in subvencije cen kot razliko med potrjeno predračunsko in zaračunano ceno.
4. člen
Predračunska lastna cena in zaračunana cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:
+-----------+-------------------+---------------------------------------+
| Oskrba s |  Predračunska  |      Zaračunana cena       |
| pitno vodo|  lastna cena   +-------------------+-------------------+
|      |          | Gospodinjstva in |  Uporabniki s  |
|      |          |  uporabniki z  |  pridobitno   |
|      |          |  nepridobitno  |  dejavnostjo   |
|      |          |  dejavnostjo  |          |
|      +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|      |Cena v € | Cena v €| Cena v €|Cena v € |Cena v € | Cena v €|
|      |     |     |     | z 9,5 % |     | z 9,5 % |
|      |     |     |     |  DDV  |     |  DDV  |
+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|OMREŽNINA |     |     |     |     |     |     |
|priključka:|     |     |     |     |     |     |
|– DN 20 - |  8,8809|  9,7246|  8,2461|  9,0295|  8,8809|  9,7246|
|faktor 1  |     |     |     |     |     |     |
|– DN 25 - | 26,6427| 29,1738| 24,7383| 27,0884| 26,6427| 29,1738|
|faktor 3  |     |     |     |     |     |     |
|– DN 40 - | 88,8090| 97,2459| 82,4610| 90,2948| 88,8090| 97,2459|
|faktor 10 |     |     |     |     |     |     |
|– DN 50 - | 133,2135| 145,8688| 123,6915| 135,4422| 133,2135| 145,8688|
|faktor 15 |     |     |     |     |     |     |
|– DN 80 - | 444,0450| 486,2293| 412,3050| 451,4740| 444,0450| 486,2293|
|faktor 50 |     |     |     |     |     |     |
|– DN 100 - | 888,0900| 972,4586| 824,6100| 902,9480| 888,0900| 972,4586|
|faktor 100 |     |     |     |     |     |     |
|– DN 150 - |1776,1800|1944,9171|1649,2200|1805,8959|1776,1800|1944,9171|
|faktor 200 |     |     |     |     |     |     |
+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Vodarina v | 0,6995 |  0,7660|  0,6995|  0,7660| 0,6995 |  0,7660|
|€/m3    |     |     |     |     |     |     |
+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Občina subvencionira ceno omrežnine storitve oskrbe s pitno vodo v višini 7,15 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo. Uporabniki s pridobitno dejavnostjo plačujejo polno lastno ceno omrežnine.
5. člen
Predračunska lastna cena in zaračunana cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+-----------+-------------------+---------------------------------------+
| Odvajanje |  Predračunska  |      Zaračunana cena       |
| odpadnih |  lastna cena   +-------------------+-------------------+
|  voda  |          | Gospodinjstva in |  Uporabniki s  |
|      |          |  uporabniki z  |  pridobitno   |
|      |          |  nepridobitno  |  dejavnostjo   |
|      |          |  dejavnostjo  |          |
|      +---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|      | Cena v €| Cena v €| Cena v €| Cena v €| Cena v €| Cena v €|
|      |     |     |     | z 9,5 % |     | z 9,5 % |
|      |     |     |     |  DDV  |     |  DDV  |
+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|OMREŽNINA |     |     |     |     |     |     |
|priključka:|     |     |     |     |     |     |
|– DN 20 - |  8,2568|  9,0412|  8,2568|  9,0412|  8,2568|  9,0412|
|faktor 1  |     |     |     |     |     |     |
|– DN 25 - | 24,7704| 27,1236| 24,7704| 27,1236| 24,7704| 27,1236|
|faktor 3  |     |     |     |     |     |     |
|– DN 40 - | 82,5680| 90,4120| 82,5680| 90,4120| 82,5680| 90,4120|
|faktor 10 |     |     |     |     |     |     |
|– DN 50 - | 123,8520| 135,6179| 123,8520| 135,6179| 123,8520| 135,6179|
|faktor 15 |     |     |     |     |     |     |
|– DN 80 - | 412,8400| 452,0598| 412,8400| 452,0598| 412,8400| 452,0598|
|faktor 50 |     |     |     |     |     |     |
|– DN 100 - | 825,6800| 904,1196| 825,6800| 904,1196| 825,6800| 904,1196|
|faktor 100 |     |     |     |     |     |     |
|– DN 150 - |1651,3600|1808,2392|1651,3600|1808,2392|1651,3600|1808,2392|
|faktor 200 |     |     |     |     |     |     |
+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
|Stroški  |  0,2497|  0,2734|  0,1814|  0,1986|  0,2497|  0,2734|
|izvajanja |     |     |     |     |     |     |
|storitve v |     |     |     |     |     |     |
|€/m3    |     |     |     |     |     |     |
+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Občina subvencionira ceno izvajanja storitve odvajanja odpadnih vod v višini 27,35 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo. Uporabniki s pridobitno dejavnostjo plačujejo polno lastno ceno storitve.
6. člen
Predračunska lastna cena in zaračunana cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo, ter za uporabnike s pridobitno dejavnostjo:
+-----------+-----------------+-----------------------------------+
| Čiščenje |  Predračunska |     Zaračunana cena     |
| odpadnih |  lastna cena  +-----------------+-----------------+
|  voda  |         | Gospodinjstva in|  Uporabniki s |
|      |         |  uporabniki z |  pridobitno  |
|      |         |  nepridobitno |  dejavnostjo  |
|      |         |  dejavnostjo  |         |
|      +--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|      |Cena v €|Cena v €|Cena v €|Cena v €|Cena v €|Cena v €|
|      |    |    |    | z 9,5 %|    | z 9,5 %|
|      |    |    |    |  DDV |    |  DDV |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|OMREŽNINA |    |    |    |    |    |    |
|priključka:|    |    |    |    |    |    |
|– DN 20 - | 2,4436| 2,6757| 1,9759| 2,1636| 2,4436| 2,6757|
|faktor 1  |    |    |    |    |    |    |
|– DN 25 - | 7,3308| 8,0272| 5,9277| 6,4908| 7,3308| 8,0272|
|faktor 3  |    |    |    |    |    |    |
|– DN 40 - | 24,4360| 26,7574| 19,7590| 21,6361| 24,4360| 26,7574|
|faktor 10 |    |    |    |    |    |    |
|– DN 50 - | 36,6540| 40,1361| 29,6385| 32,4542| 36,6540| 40,1361|
|faktor 15 |    |    |    |    |    |    |
|– DN 80 - |122,1800|133,7871| 98,7950|108,1805|122,1800|133,7871|
|faktor 50 |    |    |    |    |    |    |
|– DN 100 - |244,3600|267,5742|197,5900|216,3611|244,3600|267,5742|
|faktor 100 |    |    |    |    |    |    |
|– DN 150 - |488,7200|535,1484|395,1800|432,7221|488,7200|535,1484|
|faktor 200 |    |    |    |    |    |    |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|Stroški  | 1,0488| 1,1484| 0,4911| 0,5378| 1,0488| 1,1484|
|izvajanja |    |    |    |    |    |    |
|storitve v |    |    |    |    |    |    |
|€/m3    |    |    |    |    |    |    |
+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Občina subvencionira ceno izvajanja storitve čiščenja odpadnih vod v višini 53,18 % in ceno omrežnine v višini 19,14 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo. Uporabniki s pridobitno dejavnostjo plačujejo polno lastno ceno storitve in omrežnine.
7. člen
Predračunska lastna cena in zaračunana cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
+--------------+---------------+--------------------------------+
| Zbiranje in | Predračunska |     Zaračunana cena    |
|  odvoz   | lastna cena +---------------+----------------+
| komunalnih  |        | Gospodinjstva | Uporabniki s |
|in bioloških |        |in uporabniki z|  pridobitno  |
| odpadkov  |        | nepridobitno |  dejavnostjo |
|       |        | dejavnostjo |        |
|       +-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|       | Cena v| Cena v| Cena v| Cena v| Cena v |Cena v |
|       |  €  |  €  |  €  |€ z 9,5|  €  |€ z 9,5|
|       |    |    |    | % DDV |    | % DDV |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Strošek    | 0,0033| 0,0036| 0,0027| 0,0030| 0,0033| 0,0036|
|javne     |    |    |    |    |    |    |
|infrastrukture|    |    |    |    |    |    |
|na kg     |    |    |    |    |    |    |
|Stroški    | 0,0830| 0,0909| 0,0830| 0,0909| 0,0830| 0,0909|
|izvajanja   |    |    |    |    |    |    |
|storitve na  |    |    |    |    |    |    |
|kg      |    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|SKUPAJ za kg | 0,0863| 0,0945| 0,0857| 0,0938| 0,0863 | 0,0945|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|Strošek    | 0,2424| 0,2654| 0,2013| 0,2204| 0,2424| 0,2654|
|javne     |    |    |    |    |    |    |
|infrastrukture|    |    |    |    |    |    |
|na m3     |    |    |    |    |    |    |
|Stroški    | 5,9915| 6,5607| 5,9915| 6,5607| 5,9915| 6,5607|
|izvajanja   |    |    |    |    |    |    |
|storitve na  |    |    |    |    |    |    |
|m3      |    |    |    |    |    |    |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|SKUPAJ za m3 | 6,2339| 6,8261| 6,1928| 6,7811| 6,2339 | 6,8261|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
Občina subvencionira ceno uporabe javne infrastrukture zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v višini 16,96 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo. Uporabniki s pridobitno dejavnostjo plačujejo polno lastno ceno storitve.
8. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-5/2014-3
Straža, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti