Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

866. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2658.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl.US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 1015/13 in 1017/10, obe k.o. 1381 – Boštanj, parc. št. 1477/6, 1477/7 in 1477/8, vse k.o. 1362 – Okroglice, parc. št. 1615/2, 1615/3 in 1615/4, vse k.o. 1388 – Pijavice, parc. št. 1468/2 in 1468/3, obe k.o. 1370 – Podvrh, parc. št. 1507/20 in 1507/22, obe k.o. 1379 – Sevnica ter parc. št. 1642/5, k.o. 1373 – Žigrski Vrh.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000 oziroma se pri parc. št. 1507/20 in 1507/22, obe k.o. 1379 – Sevnica izbriše zaznamba javnega dobra (ID 15227341).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0006/2014, 7113-0041/2012
46502-0002/2002, 7113-0081/2009
7113-0101/2010, 7113-0034/2014
Sevnica, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti