Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

865. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, stran 2656.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
I.
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
II.
Prodajna zaračunana cena izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 50 % najemnine za uporabo javne infrastrukture, za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
-----------------------------------------------------------------
  Omrežnina na   Faktor    Cena v EURCena v EUR z 9,5
   mesec     omrežnine             % DDV
-----------------------------------------------------------------
  DN < / = 20     1       5,3860     5,8977
  20 < DN < 40     3      16,1582     17,6932
 40 < / = DN < 50   10      53,8604     58,9771
 50 < / = DN < 65   15      80,7907     88,4658
 65 < / = DN < 80   30      161,5812    176,9314
80 < / = DN < 100   50      269,3020    294,8857
 100 < / = DN <    100     538,6042    589,7716
    150
-----------------------------------------------------------------
Stroški izvajanja           0,5985     0,6554
 storitve v m3
-----------------------------------------------------------------
III.
Prodajna zaračunana cena izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 75 % najemnine za uporabo javne infrastrukture, za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša:
-----------------------------------------------------------------
  Omrežnina na   Faktor    Cena v EURCena v EUR z 9,5
   mesec     omrežnine             % DDV
-----------------------------------------------------------------
  DN < / = 20     1       1,7171     1,8802
  20 < DN < 40     3       5,1511     5,6405
 40 < / = DN < 50   10      17,1729     18,8043
 50 < / = DN < 65   15      25,7553     28,2021
 65 < / = DN < 80   30      51,5185     56,4128
80 < / = DN < 100   50      85,8511     94,0070
 100 < / = DN <    100     171,7023    188,0140
    150
-----------------------------------------------------------------
Stroški izvajanja           0,3462     0,3791
 storitve v m3
-----------------------------------------------------------------
IV.
Prodajna zaračunana cena izvajanja občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode, ki je od potrjene cene zmanjšana za subvencijo Občine Sevnica v višini 100 % najemnine za uporabo javne infrastrukture se oblikuje za uporabnike gospodinjstev in izvajalce nepridobitnih dejavnosti, znaša za:
a) nepridobitno dejavnost, gospodinjstva:
-----------------------------------------------------------------
  Omrežnina na   Faktor    Cena v EURCena v EUR z 9,5
   mesec     omrežnine             % DDV
-----------------------------------------------------------------
  DN < / = 20     1       0,4238     0,4641
  20 < DN < 40     3       1,2715     1,3923
 40 < / = DN < 50   10       4,2382     4,6408
 50 < / = DN < 65   15       6,3573     6,9612
 65 < / = DN < 80   30      12,7146     13,9225
80 < / = DN < 100   50      21,1909     23,2040
 100 < / = DN <    100      42,3818     46,4081
    150
-----------------------------------------------------------------
Stroški izvajanja           0,5200     0,5694
 storitve v m3
-----------------------------------------------------------------
b) pridobitno dejavnost:
-----------------------------------------------------------------
  Omrežnina na   Faktor    Cena v EURCena v EUR z 9,5
   mesec     omrežnine             % DDV
-----------------------------------------------------------------
  DN < / = 20     1       2,4444     2,6766
  20 < DN < 40     3       7,3332     8,0299
 40 < / = DN < 50   10      24,4438     26,7660
 50 < / = DN < 65   15      36,6658     40,1491
 65 < / = DN < 80   30      73,3315     80,2980
80 < / = DN < 100   50      122,2192    133,8300
 100 < / = DN <    100     244,4384    267,6600
    150
-----------------------------------------------------------------
Stroški izvajanja           0,5200     0,5694
 storitve v m3
-----------------------------------------------------------------
V.
Prodajna zaračunana cena izvajanja občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki znaša:
---------------------------------------------------------------
Ravnanje z odpadki    Cena v EUR na kg Cena v EUR na kg
                       z 9,5 % DDV
---------------------------------------------------------------
zbiranje komunalnih      0,1478      0,1618
odpadkov – storitev
zbiranje komunalnih      0,0040      0,0044
odpadkov – javna
infrastruktura
zbiranje bioloških       0,0104      0,0114
odpadkov – storitev
obdelava komunalnih      0,0264      0,0289
odpadkov – storitev
---------------------------------------------------------------
VI.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, cene storitev po tem sklepu se uporabljajo s 1. aprilom 2014.
Št. 354-0024/2014
Sevnica, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti