Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

864. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunskih lastnih cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica, stran 2655.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o potrditvi elaboratov in predračunskih lastnih cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
I.
Občinski svet Občine Sevnica je kot pristojni organ potrdil elaborate o oblikovanju cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
II.
Občinski svet Občine Sevnica je pristojni organ, ki potrdi predračunske lastne cene izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica.
III.
Predračunska lastna cena izvajanja občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za vse uporabnike znaša:
-----------------------------------------------------------------
Omrežnina na mesec  Faktor    Cena v EUR  Cena v EUR z
          omrežnine           9,5 % DDV
-----------------------------------------------------------------
  DN < / = 20     1       7,0953     7,7694
  20 < DN < 40     3       21,286    23,3082
 40 < / = DN < 50    10      70,9532    77,6938
 50 < / = DN < 65    15      106,4298    116,5406
 65 < / = DN < 80    30      212,8595    233,0812
 80 < / = DN < 100   50      354,7658    388,4686
100 < / = DN < 150   100      709,5317    776,9372
-----------------------------------------------------------------
 Stroški izvajanja           0,5985     0,6554
  storitve v m3
-----------------------------------------------------------------
IV.
Predračunska lastna cena izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za vse uporabnike znaša:
-----------------------------------------------------------------
Omrežnina na mesec  Faktor    Cena v EUR  Cena v EUR z
          omrežnine           9,5 % DDV
-----------------------------------------------------------------
  DN < / = 20     1       6,2757     6,8719
  20 < DN < 40     3      18,8270     20,6156
 40 < / = DN < 50   10      62,7567     68,7186
 50 < / = DN < 65   15      94,1350    103,0778
 65 < / = DN < 80   30      188,2700    206,1557
 80 < / = DN < 100   50      313,7833    343,5927
100 < / = DN < 150   100     627,5667    687,1855
-----------------------------------------------------------------
 Stroški izvajanja          0,3462     0,3791
  storitve v m3
-----------------------------------------------------------------
V.
Predračunska lastna cena izvajanja občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode za vse uporabnike znaša, in sicer za:
a) nepridobitno dejavnost, gospodinjstva
-----------------------------------------------------------------
Omrežnina na mesec  Faktor    Cena v EUR  Cena v EUR z
          omrežnine           9,5 % DDV
-----------------------------------------------------------------
  DN < / = 20     1       7,2038     7,8882
  20 < DN < 40     3      21,6114     23,6645
 40 < / = DN < 50   10      72,0379     78,8815
 50 < / = DN < 65   15      108,0568    118,3222
 65 < / = DN < 80   30      216,1136    236,6444
 80 < / = DN < 100   50      360,1893    394,4073
100 < / = DN < 150   100     720,3785    788,8145
-----------------------------------------------------------------
 Stroški izvajanja          0,5200     0,5694
  storitve v m3
-----------------------------------------------------------------
b) pridobitno dejavnost
-----------------------------------------------------------------
Omrežnina na mesec  Faktor    Cena v EUR  Cena v EUR z
          omrežnine           9,5 % DDV
-----------------------------------------------------------------
  DN < / = 20     1       2,4444     2,6766
  20 < DN < 40     3       7,3332     8,0299
 40 < / = DN < 50   10      24,4438     26,7660
 50 < / = DN < 65   15      36,6658     40,1491
 65 < / = DN < 80   30      73,3315     80,2980
 80 < / = DN < 100   50      122,2192    133,8300
100 < / = DN < 150   100     244,4384    267,6600
-----------------------------------------------------------------
 Stroški izvajanja          0,5200     0,5694
  storitve v m3
-----------------------------------------------------------------
VI.
Predračunska lastna cena izvajanja občinske gospodarske javne službe ravnanja z odpadki znaša:
-----------------------------------------------------------------
Ravnanje z odpadki      Cena v EUR na kg Cena v EUR na
                       kg z 9,5 % DDV
-----------------------------------------------------------------
zbiranje komunalnih odpadkov   0,1478     0,1618
– storitev
zbiranje komunalnih odpadkov   0,0040     0,0044
– javna infrastruktura
zbiranje bioloških odpadkov –   0,0104     0,0114
storitev
obdelava komunalnih odpadkov   0,0264     0,0289
– storitev
-----------------------------------------------------------------
VII.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev po tem sklepu se uporabljajo s 1. aprilom 2014.
Št. 354-0024/2014
Sevnica, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti