Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

847. Sklep o potrditvi predloga Elaborata družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, stran 2588.

Na podlagi 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 82/04, 56/08 in 11/11) je Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. na 17. redni seji dne 14. marca 2014 sprejel naslednji
S K L E P
Svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. potrjuje predlog Elaborata družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
1. Cena oskrbe s pitno vodo, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
| Zap. |  Premer vodomera  |  Faktor  | Cena omrežnine |
| št.  |            | omrežnine |  v EUR/mesec |
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  1  |   DN < / = 20   |   1   |     2,8457|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  2  |   20 < DN < 40   |   3   |     8,5371|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  3  |  40 < / = DN < 50  |   10   |     28,4570|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  4  |  50 < / = DN < 65  |   15   |     42,6855|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  5  |  65 < / = DN < 80  |   30   |     85,3710|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  6  |  80 < / = DN < 100  |   50   |    142,2850|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  7  | 100 < / = DN < 150  |   100   |    284,5700|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  8  |   150 < / = DN   |   200   |    569,1400|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
– vodarino
– normirana poraba pitne vode, ki znaša 0,5469 EUR/m³
– prekomerna poraba pitne vode, ki znaša 0,8204 EUR/m³.
Cena oskrbe s pitno vodo iz 1. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani in Občino Škofljica.
2. Cena odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:
2.1. odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
| Zap. |  Premer vodomera  |  Faktor  | Cena omrežnine |
| št.  |            | omrežnine |  v EUR/mesec |
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  1  |   DN < / = 20   |   1   |     1,7094|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  2  |   20 < DN < 40   |   3   |     5,1282|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  3  |  40 < / = DN < 50  |   10   |     17,0940|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  4  |  50 < / = DN < 65  |   15   |     25,6410|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  5  |  65 < / = DN < 80  |   30   |     51,2820|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  6  |  80 < / = DN < 100  |   50   |     85,4700|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  7  | 100 < / = DN < 150  |   100   |    170,9400|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
|  8  |   150 < / = DN   |   200   |    341,8800|
+--------+-----------------------+-------------+----------------+
– ceno storitve, ki znaša 0,1901 EUR/m³.
2.2. odvajanja padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
+-------+------------------------+-------------+----------------+
| Zap. |   Premer vodomera  |  Faktor  | Cena omrežnine |
| št. |            | omrežnine |  v EUR/mesec |
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  1  |    DN < / = 20   |   1   |     0,3443|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  2  |   20 < DN < 40   |   3   |     1,0329|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  3  |  40 < / = DN < 50  |   10   |     3,4430|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  4  |  50 < / = DN < 65  |   15   |     5,1645|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  5  |  65 < / = DN < 80  |   30   |     10,3290|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  6  |  80 < / = DN < 100  |   50   |     17,2150|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  7  |  100 < / = DN < 150  |   100   |     34,4300|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  8  |   150 < / = DN   |   200   |     68,8600|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
– ceno storitve, ki znaša 0,0982 EUR/m³.
2.3. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:
– omrežnino, ki znaša
+-------+------------------------+-------------+----------------+
| Zap. |   Premer vodomera  |  Faktor  | Cena omrežnine |
| št. |            | omrežnine |  v EUR/mesec |
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  1  |    DN < / = 20   |   1   |     1,0354|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  2  |   20 < DN < 40   |   3   |     3,1062|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  3  |  40 < / = DN < 50  |   10   |     10,3540|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  4  |  50 < / = DN < 65  |   15   |     15,5310|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  5  |  65 < / = DN < 80  |   30   |     31,0620|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  6  |  80 < / = DN < 100  |   50   |     51,7700|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  7  |  100 < / = DN < 150  |   100   |    103,5400|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  8  |   150 < / = DN   |   200   |    207,0800|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
– ceno storitve, ki znaša 0,4560 EUR/m³.
2.4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
+-------+------------------------+-------------+----------------+
| Zap. |   Premer vodomera  |  Faktor  | Cena omrežnine |
| št. |            | omrežnine |  v EUR/mesec |
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  1  |    DN < / = 20   |   1   |     1,5862|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  2  |   20 < DN < 40   |   3   |     4,7586|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  3  |  40 < / = DN < 50  |   10   |     15,8620|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  4  |  50 < / = DN < 65  |   15   |     23,7930|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  5  |  65 < / = DN < 80  |   30   |     47,5860|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  6  |  80 < / = DN < 100  |   50   |     79,3100|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  7  |  100 < / = DN < 150  |   100   |    158,6200|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
|  8  |   150 < / = DN   |   200   |    317,2400|
+-------+------------------------+-------------+----------------+
– ceno storitve, ki znaša 0,2838 EUR/m³.
2.5. čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:
– omrežnino, ki znaša
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|Zap. Št.|  Premer vodomera  |  Faktor  | Cena omrežnine v|
|    |           |  omrežnine |  EUR/mesec  |
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|  1  |   DN < / = 20   |    1   |      0,1039|
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|  2  |   20 < DN < 40  |    3   |      0,3117|
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|  3  |  40 < / = DN < 50 |   10   |      1,0390|
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|  4  |  50 < / = DN < 65 |   15   |      1,5585|
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|  5  |  65 < / = DN < 80 |   30   |      3,1170|
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|  6  | 80 < / = DN < 100 |   50   |      5,1950|
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|  7  | 100 < / = DN < 150 |   100   |     10,3900|
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
|  8  |   150 < / = DN  |   200   |     20,7800|
+--------+---------------------+--------------+-----------------+
– ceno storitve, ki znaša 0,0441 EUR/m³.
Cena oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz 2. točke tega sklepa velja za Mestno občino Ljubljana, Občino Brezovica, Občino Dobrova - Polhov Gradec, Občino Dol pri Ljubljani, Občino Škofljica, Občino Horjul in Občino Medvode.
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati sklepi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., št. 122-SU/2007 z dne 10. 10. 2007, št. 123-SU/2007 z dne 10. 10. 2007, št. 24-SU/2008 z dne 27. 2. 2008, št. 103-SU/2009 z dne 28. 10. 2009 ter št. 1 in št. 2A z dne 12. 5. 2006 (notarski zapisnik opr. št. SV 935/06 z dne 16. 5. 2006) in na njihovi podlagi sprejeti ceniki.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma uradnem glasilu občine, uporabljati pa se začne s 1. 4. 2014.
Cenik storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja s potrjeno ceno oblikuje in objavi izvajalec javne službe na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način.
Št. 6-SU/2014
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Svet ustanoviteljev javnih podjetij,
povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
Zoran Janković l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti