Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

836. Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin, stran 2565.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 11. člena Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3–10. 9. 2013) je Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin, na 12. seji dne 11. 3. 2014 sprejel
C E N I K
obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin
Zaračunana cena storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz:
– omrežnine, ki se zaračunava vsem uporabnikom storitve javne službe čiščenja komunalne odpadne vode na CČN
– cene storitve čiščenja komunalne odpadne vode ali cene storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami (mKČN) – čiščenja vsebine/blata.
1. Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode
                        cene v EUR/m3
-----------------------------------------------------------------
obračunska postavka   cena brez  DDV 9,5 %  cena z DDV
              DDV
-----------------------------------------------------------------
storitev čiščenja    0,2383   0,0226    0,2609
komunalne odpadne
vode
-----------------------------------------------------------------
V ceno storitve čiščenja komunalne odpadne vode, ki se zaračuna uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (JP CČN d. o. o.).
2. Cena storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in mKČN – čiščenje vsebine/blata
-----------------------------------------------------------------
                       cene v EUR/m3
-----------------------------------------------------------------
obračunska postavka   cena brez  DDV 9,5 %  cena z DDV
              DDV
-----------------------------------------------------------------
storitev, povezana z   0,0090   0,0009    0,0099
nepretočnimi
greznicami
in mKČN – čiščenje
vsebine/blata
-----------------------------------------------------------------
V ceno storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki se zaračuna uporabnikom po količini dobavljene vode, so vključeni stroški, povezani z izvajanjem storitve javne službe čiščenja vsebine greznic oziroma blata mKČN (JP CČN d. o. o.).
3. Omrežnina
-----------------------------------------------------------------
                         cene v
                        EUR/mesečno
-----------------------------------------------------------------
obračunska     cena brez DDV DDV 9,5 %   cena z DDV
postavka
-----------------------------------------------------------------
DN < / = 20      0,8600    0,0817    0,9417
-----------------------------------------------------------------
20 < DN < 40     2,5900    0,2461    2,8361
-----------------------------------------------------------------
40 < / = DN < 50   8,6400    0,8208    9,4608
-----------------------------------------------------------------
50 < / = DN < 65   12,9700    1,2322    14,2022
-----------------------------------------------------------------
65 < / = DN < 80   25,9300    2,4634    28,3934
-----------------------------------------------------------------
80 < / = DN < 100   43,2200    4,1059    47,3259
-----------------------------------------------------------------
100 < / = DN < 150  86,4400    8,2118    94,6518
-----------------------------------------------------------------
Omrežnina vključuje stroške javne infrastrukture, s katero se izvaja javna služba čiščenja odpadne vode in se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera.
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in veljavnim sklepom o sprejemu cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja – čiščenje odpadne vode, ki ga je sprejel Skupni organ občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin dne 11. 3. 2014.
Cenik se uporablja od 1. 4. 2014 dalje.
Št. 354-05/2014-04
Cerklje na Gorenjskem, dne 24. marca 2014
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti