Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

833. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani, stran 2561.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB7; Uradni list RS, št. 32/12, ZUJF; Uradni list RS, št. 40/12, ZPCP-2D; Uradni list RS, št. 57/12 in ZViS-I; Uradni list RS, št. 109/12) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 25. 2. 2014 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 27. 3. 2014 sprejela naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Statuta Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05 s spremembami, dopolnitvami in popravki) se 1. točka drugega odstavka 39.a člena spremeni, tako da se glasi: »specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo 2. stopnje (bolonjski sistem)«.
3. točka se spremeni, tako da se številka »10« nadomesti s številko »5« in črta besedilo »na vodstvenih delovnih mestih«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Pomočnik rektorja za splošno pravno področje mora imeti specializacijo po visokošolski izobrazbi pravne smeri (prejšnja), univerzitetno izobrazbo pravne smeri (prejšnja) oziroma končana študijska programa 1. in 2. stopnje oziroma končan enovit magistrski študijski program pravne smeri.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
2. člen
Drugi odstavek 65. člena se spremeni, tako da se glasi: »Študentski svet sestavljajo predsedniki in podpredsedniki študentskih svetov članic univerze.«
3. člen
Prvi odstavek 146. člena se spremeni, tako da se glasi: »Izvajalec izpita mora študentu v roku enega tedna po objavi rezultatov pisnega izpita omogočiti vpogled. Datum, ura in lokacija vpogleda izpitov naj bo objavljena skupaj z rezultati pisnih izpitov. Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen, lahko prvi naslednji dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po datumu, določenem za vpogled pisnega izpita, pri dekanu vloži pritožbo zoper izpitno oceno.«
4. člen
Za 253. členom se doda 253.a člen, ki se glasi: »V okviru tajništva deluje skupna služba notranje revizije za področje celotnega poslovanja članic in rektorata (uprave).«
5. člen
1. točka 256. člena se spremeni, tako da se glasi: »specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja), univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo 2. stopnje (bolonjski sistem)«.
6. člen
(končna določba)
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-4/2014-11
Ljubljana, dne 25. februarja 2014 in 27. marca 2014
Predsednik
Upravnega odbora
prof. dr. Janez Hribar l.r.
 
Predsednik Senata
prof. dr. Ivan Svetlik l.r.
Rektor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti