Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

831. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica, stran 2546.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena v zvezi z drugim odstavkom 61. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
1. člen
V Uredbi o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 72/04 in 73/05) se v 2. členu za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»Grafični del lokacijskega načrta, iz katerega je razvidno njegovo območje, je kot priloga sestavni del te uredbe.«.
2. člen
V 3. členu se pri k.o. Malečnik črta besedilo, ki se glasi: »Začasna deponija: parcele številka 144/1, 149/1, 149/4, 149/9, 149/10, 152/3, 153/1, 153/3, 153/4, 153/5, 153/7, 217/14.«.
3. člen
V 30. členu se črta besedilo, ki se glasi: »V ureditvenem območju lokacijskega načrta se izvede začasna deponija za material, ki se odkoplje pri odkopu galerije v Malečniku. Deponija se izvede vzhodno od trase avtoceste in Vodolskega potoka na območju med lokalno cesto Maribor–Malečnik in strugo reke Drave. Po končani gradnji se območje začasne deponije ureja na podlagi občinskih prostorskih aktov.«.
4. člen
Doda se nova priloga, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
5. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-12/2014
Ljubljana, dne 27. marca 2014
EVA 2013-2430-0138
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti