Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

823. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2529.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 21. seji dne 26. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi na naslednjih nepremičnina:
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|Parc. št. |  Katastrska  |       Vrsta rabe        |Površina v |
|          |    občina    |                         |    m2     |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1597/2    |1411-Ostrožnik|kategorizirana JP 926941 |        134|
|          |              |Puščava-Brez.-G.         |           |
|          |              |Zabukovje                |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|810/5     |1411-Ostrožnik|kategorizirana JP 925212 |        676|
|          |              |Ostrožnik-Žempoh 19      |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|248/1     |1412-Mokronog |javna pot                |        113|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|30/22     |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926952 |       1808|
|          |              |Mokr.-Rožna ulica        |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|30/23     |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926951 |       1365|
|          |              |Mokr.-Majcnova ulica     |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|387/11    |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926966 |        853|
|          |              |Mokr.-Lončaričeva ul. 10 |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1075/3    |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926959 |       1474|
|          |              |Mokr.-Pod Gradom-926955, |           |
|          |              |JP 926958 Mokr.-Pod      |           |
|          |              |Gradom-926957            |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|705/17    |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926961 |        867|
|          |              |Mokr.-Florijanska-       |           |
|          |              |čistilna n.              |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1117      |1412-Mokronog |javna pot                |        172|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|569/2     |1412-Mokronog |pokopališče              |       2620|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|569/2     |1412-Mokronog |mrliška vežica           |      190,1|
|(stavba   |              |                         |           |
|št. 137)  |              |                         |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|569/3     |1412-Mokronog |pokopališče              |        911|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|570       |1412-Mokronog |pokopališče              |       1906|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|498/22    |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926915 |         55|
|          |              |Martinja vas-Preloge     |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|992/2     |1414-Jelševec |kategorizirana LC 425501 |        620|
|          |              |Ornuška v.-Mirna v.-V.   |           |
|          |              |Strmica                  |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1314/2    |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |        131|
|          |              |Ornuška v.-Trebelno-     |           |
|          |              |Mokronog                 |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1301/2    |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |        344|
|          |              |Ornuška v.-Trebelno-     |           |
|          |              |Mokronog                 |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1302/8    |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |        762|
|          |              |Ornuška v.-Trebelno-     |           |
|          |              |Mokronog                 |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1302/5    |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |         81|
|          |              |Ornuška v.-Trebelno-     |           |
|          |              |Mokronog                 |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1306      |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |        550|
|          |              |Ornuška v.-Trebelno-     |           |
|          |              |Mokronog                 |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|385/5     |1417-Ornuška  |kategorizirana JP 926012 |        399|
|          |vas           |Radna vas-G. Zabukovje   |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|385/8     |1417-Ornuška  |javna pot                |        123|
|          |vas           |                         |           |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
II.
Nepremičnine iz 1. člene tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno. Po pravnomočnosti odločbe o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0012/2014
Mokronog, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.