Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

823. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 2529.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 21. seji dne 26. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se vzpostavi na naslednjih nepremičnina:
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|Parc. št. | Katastrska |    Vrsta rabe    |Površina v |
|     |  občina  |             |  m2   |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1597/2  |1411-Ostrožnik|kategorizirana JP 926941 |    134|
|     |       |Puščava-Brez.-G.     |      |
|     |       |Zabukovje        |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|810/5   |1411-Ostrožnik|kategorizirana JP 925212 |    676|
|     |       |Ostrožnik-Žempoh 19   |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|248/1   |1412-Mokronog |javna pot        |    113|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|30/22   |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926952 |    1808|
|     |       |Mokr.-Rožna ulica    |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|30/23   |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926951 |    1365|
|     |       |Mokr.-Majcnova ulica   |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|387/11  |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926966 |    853|
|     |       |Mokr.-Lončaričeva ul. 10 |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1075/3  |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926959 |    1474|
|     |       |Mokr.-Pod Gradom-926955, |      |
|     |       |JP 926958 Mokr.-Pod   |      |
|     |       |Gradom-926957      |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|705/17  |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926961 |    867|
|     |       |Mokr.-Florijanska-    |      |
|     |       |čistilna n.       |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1117   |1412-Mokronog |javna pot        |    172|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|569/2   |1412-Mokronog |pokopališče       |    2620|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|569/2   |1412-Mokronog |mrliška vežica      |   190,1|
|(stavba  |       |             |      |
|št. 137) |       |             |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|569/3   |1412-Mokronog |pokopališče       |    911|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|570    |1412-Mokronog |pokopališče       |    1906|
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|498/22  |1412-Mokronog |kategorizirana JP 926915 |     55|
|     |       |Martinja vas-Preloge   |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|992/2   |1414-Jelševec |kategorizirana LC 425501 |    620|
|     |       |Ornuška v.-Mirna v.-V.  |      |
|     |       |Strmica         |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1314/2  |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |    131|
|     |       |Ornuška v.-Trebelno-   |      |
|     |       |Mokronog         |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1301/2  |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |    344|
|     |       |Ornuška v.-Trebelno-   |      |
|     |       |Mokronog         |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1302/8  |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |    762|
|     |       |Ornuška v.-Trebelno-   |      |
|     |       |Mokronog         |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1302/5  |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |     81|
|     |       |Ornuška v.-Trebelno-   |      |
|     |       |Mokronog         |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|1306   |1415-Trebelno |kategorizirana LC 425614 |    550|
|     |       |Ornuška v.-Trebelno-   |      |
|     |       |Mokronog         |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|385/5   |1417-Ornuška |kategorizirana JP 926012 |    399|
|     |vas      |Radna vas-G. Zabukovje  |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
|385/8   |1417-Ornuška |javna pot        |    123|
|     |vas      |             |      |
+----------+--------------+-------------------------+-----------+
II.
Nepremičnine iz 1. člene tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno. Po pravnomočnosti odločbe o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0012/2014
Mokronog, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.