Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

817. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 2525.

Občinski svet Občine Trebnje je na podlagi 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 108/09, 61/10, 76/10, 20/11 in 57/12) na 24. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – cesta – pridobijo:
– parcela št. 848/5, k.o. 1406 – ŠKOVEC (ID 523936)
– parcela št. 848/4, k.o. 1406 – ŠKOVEC (ID 523935).
II.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-10/2006
Trebnje, dne 17. marca 2014
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.