Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

806. Sklep (št. 9.1–514) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2518.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. redni seji dne 19. 3. 2014 sprejel
S K L E P: (št. 9.1 – 514)
o ukinitvi statusa javnega dobra
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 1059/0, k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 2794480), s parc. št. 1061/0, k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 3634506) in s parc. št. 1342/6, k.o. 849 – Stari trg (ID 2731747).
(2) Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0003/2014
zveza spis št. 478-14/2014
Slovenj Gradec, dne 20. marca 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.