Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

802. Odlok o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina, stran 2497.

Na podlagi 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11), 9. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 26. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 54/97, 71/97, 14/03).
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za alinejo »– pokopališče Sv. Florijan« doda alineja z besedilom »– pokopališče Kostrivnica«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0002/2014
Rogaška Slatina, dne 26. februarja 2014
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.