Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

778. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2014, stran 2468.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) objavlja Statistični urad Republike Slovenije
K O E F I C I E N T E R A S T I C E N
v Republiki Sloveniji, februar 2014
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2014 v primerjavi z januarjem 2014 je bil –0,008.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2014 je bil –0,008.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca februarja 2014 je bil –0,004.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu februarja 2014 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil –0,011.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2014 v primerjavi z januarjem 2014 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2014 je bil –0,005.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2014 je bil –0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin februarja 2014 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,001.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do februarja 2014 v primerjavi s povprečjem leta 2013 je bil –0,008.
Št. 9621-56/2014/5
Ljubljana, dne 21. marca 2014
EVA 2014-1522-0008
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republika Slovenija