Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

775. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote, stran 2466.

Na podlagi 28. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1 in 54/07 – odločba US) izdajam
S K L E P
o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote
V 1. okrajni volilni komisiji VIII. volilne enote s sedežem v Lendavi
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Sanija Misja
– dolžnosti namestnika predsednice:
Bojan Bočkorec
in
se imenuje:
– za predsednika:
Bojan Bočkorec, Gornji Petrovci 92/a, 9203 Petrovci
– za namestnico predsednika:
Sanija Misja, Slomškovo naselje 34, 9220 Lendava.
Št. 040-8/2014-27
Ljubljana, dne 24. marca 2014
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik