Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

763. Odlok o razpisu nadomestnih volitev v državni svet, stran 2451.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US ter 21/13 – ZFDO-F) izdajam
O D L O K
o razpisu nadomestnih volitev v državni svet
I
Razpisujem nadomestne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v 3. in 6. volilni enoti za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni svet.
II
Nadomestne volitve bodo v četrtek, 29. maja 2014.
III
Za dan razpisa nadomestnih volitev po tem odloku, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje sreda, 2. april 2014.
IV
Za izvršitev tega odloka skrbi državna volilna komisija.
Št. 020-09/14-1/3
Ljubljana, dne 27. marca 2014
Janko Veber l.r.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije