Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

651. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk, stran 2210.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk – (Uradni list RS, št. 66/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk na 26. seji dne 6. 3. 2014 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
I.
Občinski svet potrjuje predložen elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk za leto 2014.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk za leto 2014.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Oskrba s pitno vodo     |  Cena v EUR  |  Cena v EUR  |
|               |        |  z 9,5 % DDV |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Omrežnina na mesec      |        |        |
|OMREŽNINA priključ ka DN 20 |     8,8866|     9,7308|
|faktor 1           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |     26,6598|     29,1925|
|faktor 3           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |     88,8660|     97,3083|
|faktor 10          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |    133,2990|    145,9624|
|faktor 15          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |    444,3300|    486,5414|
|faktor 50          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100 |    888,6600|    973,0827|
|faktor 100          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150 |   1.777,3200|   1.946,1654|
|faktor 200          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Vodarina v m3        |     1,6338|     1,7890|
+-----------------------------+----------------+----------------+
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Odvajanje odpadnih voda   |  Cena v EUR  |  Cena v EUR  |
|               |        |  z 9,5 % DDV |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Omrežnina na mesec      |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 20  |     12,4874|     13,6737|
|faktor 1           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |     37,4622|     41,0211|
|faktor 3           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |    124,8740|    136,7370|
|faktor 10          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |    187,3110|    205,1055|
|faktor 15          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |    624,3700|    683,6852|
|faktor 50          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100 |   1.248,7400|   1.367,3703|
|faktor 100          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150 |   2.497,4800|   2.734,7406|
|faktor 200          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve v |     0,5210|     0,5705|
|m3              |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Čiščenje odpadnih voda    |  Cena v EUR  |  Cena v EUR  |
|               |        |  z 9,5 % DDV |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Omrežnina na mesec      |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 20  |     16,4958|     18,0629|
|faktor 1           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |     49,4874|     54,1887|
|faktor 3           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |    164,9580|    180,6290|
|faktor 10          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |    247,4370|    270,9435|
|faktor 15          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |    824,7900|    903,1451|
|faktor 50          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100 |   1.649,5800|   1.806,2901|
|faktor 100          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150 |   3.299,1600|   3.612,5802|
|faktor 200          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve v |     1,7012|     1,8628|
|m3              |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
+------------------------------+----------------+---------------+
|Zbiranje in odvoz komunalnih |  Cena v EUR  |  Cena v EUR |
|in bioloških odpadkov     |        | z 9,5 % DDV |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek javne infrastrukture |   0,0106   |   0,0116  |
|na kg             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve na |   0,0783   |   0,0857  |
|kg              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ za kg         |   0,0889   |   0,0973  |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek javne infrastrukture |   0,7718   |   0,8451  |
|na m3             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve na |   5,7052   |   6,2472  |
|m3              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ za m3         |   6,4770   |   7,0923  |
+------------------------------+----------------+---------------+
Št. 354-28/2014-1
Žužemberk, dne 7. marca 2014
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.