Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

650. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk, stran 2209.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Žužemberk – (Uradni list RS, št. 66/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Žužemberk je Občinski svet Občine Žužemberk na 26. seji dne 6. 3. 2014 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom v Občini Žužemberk:
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Oskrba s pitno vodo     |  Cena v EUR  |  Cena v EUR  |
|               |        |  z 9,5 % DDV |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Omrežnina na mesec      |        |        |
|OMREŽNINA priključ ka DN 20 |     7,8077|     8,5494|
|faktor 1           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |     23,4231|     25,6483|
|faktor 3           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |     78,0770|     85,4943|
|faktor 10          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |    117,1155|    128,2415|
|faktor 15          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |    390,3850|    427,4716|
|faktor 50          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100 |    780,7700|    854,9432|
|faktor 100          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150 |   1.561,5400|   1.709,8863|
|faktor 200          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Vodarina v m3        |     0,9881|     1,0820|
+-----------------------------+----------------+----------------+
Občina subvencionira ceno omrežnine za 12,14 % in ceno vodarine za 39,52 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo (do zgraditve Suhokranjskega vodovoda, ki bo bistveno vplival na spremembo cene, tudi za uporabnike s pridobitno dejavnostjo).
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Žužemberk:
+------------------------------+---------------+----------------+
|Odvajanje odpadnih voda    | Cena v EUR  |  Cena v EUR  |
|               |        |  z 9,5 % DDV |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Omrežnina na mesec      |        |        |
|OMREŽNINA priključ ka DN 20  |     3,0000|     3,2850|
|faktor 1           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |     9,0000|     9,8550|
|faktor 3           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |    30,0000|     32,8500|
|faktor 10           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |    45,0000|     49,2750|
|faktor 15           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |    150,0000|    164,2500|
|faktor 50           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100  |    300,0000|    328,5000|
|faktor 100          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150  |    600,0000|    657,0000|
|faktor 200          |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve v |     0,5210|     0,5705|
|m3              |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
Občina subvencionira ceno omrežnine za 75,98 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo (do doseganja višje stopnje obremenjenosti vseh zgrajenih kanalskih sistemov tudi za uporabnike s pridobitno dejavnostjo).
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žužemberk:
+------------------------------+---------------+----------------+
|Čiščenje odpadnih voda    | Cena v EUR  |  Cena v EUR  |
|               |        |  z 9,5 % DDV |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Omrežnina na mesec      |        |        |
|OMREŽNINA priključ ka DN 20  |     3,8000|     4,1610|
|faktor 1           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25  |    11,4000|     12,4830|
|faktor 3           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40  |    38,0000|     41,6100|
|faktor 10           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50  |    57,0000|     62,4150|
|faktor 15           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80  |    190,0000|    208,0500|
|faktor 50           |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100  |    380,0000|    416,1000|
|faktor 100          |        |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150  |    760,0000|    832,2000|
|faktor 200          |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve v |     0,3400|     0,3723|
|m3              |        |        |
+------------------------------+---------------+----------------+
Občina subvencionira ceno omrežnine za 80,01 % in ceno izvajanja storitve za 76,96 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo (do doseganja višje stopnje obremenjenosti čistilne naprave tudi za uporabnike s pridobitno dejavnostjo).
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Žužemberk za vse uporabnike:
+------------------------------+----------------+---------------+
|Zbiranje in odvoz komunalnih |  Cena v EUR  | Cena v EUR  |
|in bioloških odpadkov     |        | z 9,5 % DDV |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek javne infrastrukture |     0,0106|     0,0116|
|na kg             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve na |     0,0783|     0,0857|
|kg              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ za kg         |     0,0889|     0,0973|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek javne infrastrukture |     0,7718|     0,8451|
|na m3             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve na |     5,7052|     6,2472|
|m3              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ za m3         |     6,4770|     7,0923|
+------------------------------+----------------+---------------+
Št. 354-27/2014-1
Žužemberk, dne 7. marca 2014
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.