Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

646. Sklep o spremembah in dopolnitvah Cenika Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o., stran 2181.

Na podlagi 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 7/2002, Uradni list RS, št. 34/11 in 59/13), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo, 44/12, 19/13), 88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1, 44/12) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 22. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Cenika Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o.
1. člen
V Ceniku Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o. (Uradni list RS, št. 70/08), se v poglavju Vrste pogrebnih storitev pri točki 1. Klasični pokop, za podtočko d) doda nova podtočka e), ki se glasi:
»
+---------------------------+---------------+----------------+
|              | Enota mere  | Nova cena EUR |
|              |        |  (brez DDV)  |
+---------------------------+---------------+----------------+
|e) Dodatek: izvajanje   |  na dan   |   160,89   |
|klasičnega pokopa na    |        |        |
|soboto           |        |        |
+---------------------------+---------------+----------------+
«
2. člen
V poglavju Vrste pogrebnih storitev pri točki 2. Žarni pokop, se za podtočko f) doda nova podtočka g), ki se glasi:
»
+---------------------------+---------------+----------------+
|              | Enota mere  | Nova cena EUR |
|              |        |  (brez DDV)  |
+---------------------------+---------------+----------------+
|g) Dodatek: izvajanje   |  na dan   |   90,98   |
|žarnega pokopa na soboto  |        |        |
+---------------------------+---------------+----------------+
«
3. člen
Vse ostale določbe Cenika Javnega podjetja Komunala Zagorje d.o.o. ostanejo nespremenjene.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 354-4/2013-6
Zagorje ob Savi, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost