Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

604. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 2116.

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 26. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel naslednji
S K L E P
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo, vodohrane in čistilne naprave:
+--------------------+----------------+-------------------------+
|K.o.        |Parc. št.    |Raba           |
+--------------------+----------------+-------------------------+
|1535 - Črnomelj   |4/3       |Črpališče za mestno   |
|          |        |kanalizacijo       |
+--------------------+----------------+-------------------------+
|1552 - Adlešiči   |3564/6     |VH Vrhovci        |
+--------------------+----------------+-------------------------+
|1564 - Preloka   |3657/13     |VH Zilje         |
+--------------------+----------------+-------------------------+
|1564 - Preloka   |3657/8     |VH Zilje         |
+--------------------+----------------+-------------------------+
|1564 - Preloka   |1687/12     |Črpališče Škavurini   |
+--------------------+----------------+-------------------------+
|1540 - Dobliče   |2226/8     |ČN Kanižarica      |
+--------------------+----------------+-------------------------+
|1540 - Dobliče   |3522/9     |VH in NPPV Dobliče    |
+--------------------+----------------+-------------------------+
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-33/2014-8
Črnomelj, dne 27. februarja 2014
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost