Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

592. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja, stran 2054.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena ter v povezavi s četrtim odstavkom 56. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki sme v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje, nositi in uporabljati orožje med neposrednim opravljanjem nalog zasebnega varovanja. Program je določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
(2) Ta odredba določa tudi program strokovnega usposabljanja za izvajalce programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja iz prejšnjega odstavka. Program je določen v prilogi 2, ki je sestavni del te odredbe.
(3) Vsebina obeh programov se javno objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
(izvajanje programov)
(1) Varnostno osebje, ki sme nositi in uporabljati orožje med neposrednim opravljanjem nalog zasebnega varovanja, se mora stalno strokovno izpopolnjevati in najmanj vsakih pet let opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po programu iz priloge 1.
(2) Osebam, ki so opravile strokovno usposabljanje po programu iz priloge 2 in najmanj enkrat letno izvedejo strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja po programu iz priloge 1 ali interno izpopolnjevanje varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja, se kot uspešno opravljen prizna program iz priloge 1. Potrdilo o izvedenem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju oziroma internem izpopolnjevanju tem osebam izda nosilec javnega pooblastila ali imetnik licence oziroma izvajalec internega varovanja, pri katerem so izvedle strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje oziroma interno izpopolnjevanje.
(3) Nosilci javnega pooblastila za izvajanje strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja najmanj 30 dni pred prvo izvedbo programov iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena ministrstvu posredujejo v pregled strokovno gradivo za izvedbo teh programov.
(4) Usposabljanje za streljanje z dolgocevnim orožjem se lahko izvaja samo na streliščih, ki so namenjena streljanju z dolgocevnim orožjem.
3. člen
(prehodne določbe)
Varnostno osebje, ki ima v času uveljavitve te odredbe pravico do posesti in nošenja orožja, se mora udeležiti strokovnega izpopolnjevanja in opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po programu, določenem v prilogi 1, najkasneje v 12 mesecih od uveljavitve te odredbe.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-281/2012/35
Ljubljana, dne 27. februarja 2014
EVA 2012-1711-0060
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti