Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

590. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih, stran 2053.

Na podlagi osmega in enajstega odstavka 10. člena, osmega odstavka 14. člena, petega odstavka 36. člena in za izvrševanje prvega odstavka 28. člena ter 68. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo, 41/09, 32/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih
1. člen
V Pravilniku o pridelavi in trženju semena ohranjevalnih sort in sort, razvitih za pridelavo v posebnih pogojih (Uradni list RS, št. 107/10) se v 1. členu druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktivo Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 44), zadnjič spremenjeno z Izvedbeno direktivo Komisije 2013/45/EU z dne 7. avgusta 2013 o spremembi direktiv Sveta 2002/55/ES in 2008/72/ES ter Direktive Komisije 2009/145/ES glede botaničnega imena paradižnika (UL L št. 213 z dne 8. 8. 2013, str. 20).«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »Fitosanitarno upravo Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«.
V tretjem odstavku se besedilo »(http://www.furs.si)« črta.
3. člen
V tretjem odstavku 7. člena se besedilo »(http://www.furs.si)« črta.
4. člen
V šestem odstavku 10. člena se besedilo »(http://www.furs.si)« črta.
5. člen
V petem odstavku 12. člena se besedilo »(http://www.furs.si)« črta.
6. člen
V tretjem odstavku 17. člena se besedilo »(http://www.furs.si)« črta.
7. člen
V Prilogi se besedilo »Lycopersicon esculentum Mill.« nadomesti z besedilom »Solanum lycopersicum L.«.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. aprila 2014.
Št. 007-607/2013
Ljubljana, dne 27. februarja 2014
EVA 2013-2330-0181
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti