Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2014 z dne 14. 3. 2014

Kazalo

582. Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, stran 2050.

Na podlagi 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12) je Vlada Republike Slovenije na 46. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejela
S K L E P
o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
I.
V Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada se imenuje:
– Bojan Kopač, predsednik, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje,
– Jošt Jakša, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,
– Franc Petek, član, predstavnik prostovoljnih gasilcev,
– Igor Bole, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– Tomaž Kučič, član, predstavnik poklicnih gasilcev,
– mag. Biserka Hirci, članica, predstavnica s področja šolske dejavnosti,
– dr. Ivan Skubic, član, predstavnik s področja raziskovalne dejavnosti,
– Igor Vrhovec, član, predstavnik s področja gospodarstva,
– Mateja Lamovšek, članica, predstavnica s področja zavarovalniške dejavnosti.
II.
Delo odbora ureja poslovnik, ki ga odbor sprejme po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije.
III.
Strokovne in tehnične naloge za odbor opravlja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (Uradni list RS, št. 29/02, 13/03, 56/05, 107/06, 99/08, 9/09 in 85/13.)
V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-2/2014
Ljubljana, dne 20. februarja 2014
EVA 2014-1911-0007
Vlada Republike Slovenije
mag. Dejan Židan l.r.
Podpredsednik