Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2014 z dne 21. 2. 2014

Kazalo

409. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov, stran 1474.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 20. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03) je Občinski svet Občine Kočevje na 35. redni seji dne 10. 2. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov
1. člen
V Pravilniku o pomoči pri kritju pogrebnih stroškov (Uradni list RS, št. 32/12 in 68/12) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Iz proračuna Občine Kočevje se povrnejo stroški tisti pravni ali fizični osebi, ki je pokop organizirala, in sicer največ v višini 2,4 osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je določen v Zakonu o socialno varstvenih prejemkih.«
Tretji odstavek se črta.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2014.
Št. 007-3/2012-2104
Kočevje, dne 11. februarja 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost