Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

377. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč, stran 1366.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Mirna Peč je Občinski svet Občine Mirna Peč na 24. redni seji, dne 17. 12. 2013, ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom v Občini Mirna Peč:
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode v Občini Mirna Peč:
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Mirna Peč:
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč za vse uporabnike:
+----------------------------+----------------+----------------+
|Zbiranje in odvoz komunalnih|  Cena v EUR  |Cena v EUR z 9,5|
|in bioloških odpadkov    |        |   % DDV   |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Strošek javne infrastrukture|   0,0045   |   0,0049   |
|na kg            |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve |   0,0689   |   0,0754   |
|na kg            |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|SKUPAJ za kg        |   0,0734   |   0,0804   |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Strošek javne infrastrukture|   0,3481   |   0,3812   |
|na m3            |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve |   5,3176   |   5,8228   |
|na m3            |        |        |
+----------------------------+----------------+----------------+
|SKUPAJ za m3        |   5,6657   |   6,2039   |
+----------------------------+----------------+----------------+
Št. 354-33/2013-13
Mirna Peč, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost