Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

376. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč, stran 1365.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Mirna Peč, je Občinski svet Občine Mirna Peč na 24. redni seji dne 17. 12. 2013 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč
I.
Občinski svet potrjuje predložene elaborat o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč za leto 2014.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Mirna Peč za leto 2014.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2014 za vse uporabnike:
+-------------------------------+--------------+----------------+
|Oskrba s pitno vodo      | Cena v EUR | Cena v EUR z |
|                |       |  9,5 % DDV  |
+-------------------------------+--------------+----------------+
|Omrežnina na mesec       |       |        |
|OMREŽNINA priključ ka DN 20  |  13,8665  |   15,1838  |
|faktor 1            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25   |  41,5995  |   45,5515  |
|faktor 3            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40   | 138,6650  |  151,8382  |
|faktor 10           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50   | 207,9975  |  227,7573  |
|faktor 15           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80   | 693,3250  |  759,1909  |
|faktor 50           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100  |1.386,6500  | 1.518,3818  |
|faktor 100           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150  |2.773,3000  | 3.036,7635  |
|faktor 200           |       |        |
+-------------------------------+--------------+----------------+
|Vodarina v m3         |  0,6864  |   0,7516  |
+-------------------------------+--------------+----------------+
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+-------------------------------+--------------+----------------+
|Odvajanje odpadnih voda    | Cena v EUR | Cena v EUR z |
|                |       |  9,5 % DDV  |
+-------------------------------+--------------+----------------+
|Omrežnina na mesec       |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 20   |   9,2288 |   10,1055  |
|faktor 1            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25   |   27,6864 |   30,3166  |
|faktor 3            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40   |   92,2880 |  101,0554  |
|faktor 10           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50   |  138,4320 |  151,5830  |
|faktor 15           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80   |  461,4400 |  505,2768  |
|faktor 50           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100  |  922,8800 | 1.010,5536  |
|faktor 100           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150  | 1.845,7600 | 2.021,1072  |
|faktor 200           |       |        |
+-------------------------------+--------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve v m3|   0,3744 |   0,4100  |
+-------------------------------+--------------+----------------+
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2014 za vse uporabnike:
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Čiščenje odpadnih voda     | Cena v EUR | Cena v EUR z |
|                |       |  9,5 % DDV  |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Omrežnina na mesec       |       |        |
|OMREŽNINA priključ ka DN 20  |  3,2603  |   3,5700   |
|faktor 1            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 25   |  9,7809  |  10,7101   |
|faktor 3            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 40   |  32,6030  |  35,7003   |
|faktor 10            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 50   |  48,9045  |  53,5504   |
|faktor 15            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 80   | 163,0150  |  178,5014   |
|faktor 50            |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 100   | 326,0300  |  357,0029   |
|faktor 100           |       |        |
|OMREŽNINA priključka DN 150   | 652,0600  |  714,0057   |
|faktor 200           |       |        |
+--------------------------------+-------------+----------------+
|Stroški izvajanja storitve v m3 |  1,4792  |   1,6197   |
+--------------------------------+-------------+----------------+
Predračunska lastna cena zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov za leto 2014 za vse uporabnike:
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Zbiranje in odvoz     |  Cena v EUR  |Cena v EUR z 9,5 %|
|komunalnih in bioloških  |         |    DDV    |
|odpadkov         |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Strošek javne       |   0,0045   |   0,0049   |
|infrastrukture na kg   |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Stroški izvajanja storitve|   0,0689   |   0,0754   |
|na kg           |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|SKUPAJ za kg       |   0,0734   |   0,0804   |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Strošek javne       |   0,3481   |   0,3812   |
|infrastrukture na m3   |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|Stroški izvajanja storitve|   5,3176   |   5,8228   |
|na m3           |         |         |
+--------------------------+-----------------+------------------+
|SKUPAJ za m3       |   5,6657   |   6,2039   |
+--------------------------+-----------------+------------------+
Št. 354-33/2013-12
Mirna Peč, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost