Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

367. Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra, stran 1331.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13 in 101/13 – ZDavNepr) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. seji dne 3. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa javnega dobra
1.
Vzpostavi se javno dobro na parc. 1289/2, 1289/3, 1289/6, 1289/5, 2/7, 2/1, 2/8, 2/9, 1298/5, k.o. 1309 – Koritno.
2.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 782/4, 782/6, 176/31, 176/34, 1043/65, 1043/73, 504/20, 500/4, 500/3, k.o. 1305 – Globočice.
3.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 20/1, 150/29, *87/2, 1890/10, 1890/13, 1890/7, 1890/12, 1890/2, 1890/4, 1890/3, 1890/8, 1890/6, 1255/3, 586/4, 1886/22, k.o. 1306 – Čatež.
4.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1894/2, k.o. 1308 – Velika Dolina.
5.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 55/4, k.o. 1310 – Nova vas.
6.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. *34/2, 362/2, 361/4, k.o. 2673 – Spodnja Pohanca.
7.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 818/92, 818/96, 818/94, k.o. 1285 – Sela.
8.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 525/5, k.o. 1263 – Oklukova gora.
9.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1098/5, 1098/3, 344/3, 347/9, k.o. 1258 – Podgorje.
10.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1529/57, 1529/58, 1529/61, 1529/64, 1529/50, 1529/56, 1529/67, 1529/53, 1529/63, 1529/55, 1529/69, 1529/62, 1529/65, 1529/32, 1529/70, 1529/60, 1529/52, 205/71, 205/70, 205/78, 205/80, 205/72, 205/74, 205/79, 205/75, 205/77, 1525/12, 1537/21, 1537/22, 1537/50, k.o. 1304 – Stojanski vrh.
11.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 379/2, 851/0, 852/0, 804/0, 828/0, 796/0, k.o. 1277 – Mali vrh.
12.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 261/3, 260/12, k.o. 1279 – Artiče.
13.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 770/2, 792/3, 763/37, 824/0, k.o. 1274 – Bojsno.
14.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 5/2, 7/2, 69/12, 17/3, 16/5, 15/10, 14/3, 13/3, 11/2, 188/2, 188/4, 200/4, 200/6, 179/5, 177/2, 239/4, 240/2, 238/2, k.o. 1261 – Sromlje.
15.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1/2, k.o. 1290 – Kapele.
16.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1689/8, k.o. 1303 – Bušeča vas.
17.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 348/8, 771/14, k.o. 1292 – Gabrje.
18.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 499/3, 495/3, 500/6, 500/9, k.o. 1272 – Stara vas.
19.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1980/5, 1980/4, 1270/2, k.o. 1257 – Bizeljsko.
20.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 144/9, k.o. 1283 – Črnc.
21.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1263/1, 1333/3, k.o. 1271 – Vitna vas.
22.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 905, 1235, k.o. 1300 – Brežice
23.
Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 1475/2, k.o. 1252 – Križe
24.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-45/2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost