Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2014 z dne 17. 2. 2014

Kazalo

366. Sklep o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenh pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 1330.

Na podlagi 46. člena Zakona prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 12. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenh pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1.
S tem sklepom se pričnejo postopki za pripravo in sprejem dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1).
2.
V postopku se bo spreminjal in dopolnjeval Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1) v besedilnem delu.
3.
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1) je drugi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12).
4.
Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 94/13 – UPB-1) se nanašajo na posamezna območja urejanja oziroma posamične parcele.
5.
Roki (skrajšan postopek) za pripravo sprememb in dopolnitev odloka:
+---------------------------------------------+-----------------+
|Dejanje                   |Rok       |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|  1 |začetek – sklep o pripravi      |Februar 2014   |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|  2 |priprava osnutka odloka        |Februar 2014   |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|  3 |smernice               |Februar 2014   |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|  4 |priprava dopolnjenega osnutka odloka |Marec 2014    |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|  5 |sodelovanje javnosti – javna     |Marec 2014    |
|   |razgrnitev              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|  6 |priprava predloga odloka       |April 2014    |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|  7 |potrditev predloga – mnenja      |Maj 2014     |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|  8 |sprejem odloka na občinskem svetu   |Maj/Junij 2014  |
+------+--------------------------------------+-----------------+
6.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter mnenja k predlogu, so:
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Nosilec urejanja prostora                |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje           |
|   |Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, Ljubljana        |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor        |
|   |Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana   |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor        |
|   |Direktorat za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana   |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor        |
|   |Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana     |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje           |
|   |Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana      |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport |
|   |Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10,     |
|   |Ljubljana                        |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Zavod za varstvo narave                 |
|   |Tobačna ulica 5,Ljubljana                |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Ministrstvo za obrambo                 |
|   |Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61,    |
|   |Ljubljana                        |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Energetika Ljubljana d.o.o.               |
|   |Verovškova ulica 70, Ljubljana             |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica         |
|   |Slovenska 58, Ljubljana                 |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |JP VO-KA d.o.o.                     |
|   |Vodovodna c. 90, Ljubljana               |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |JKP Brezovica d.o.o.,                  |
|   |Kamnik pod Krimom 6, Preserje              |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Občina Brezovica,                    |
|   |Tržaška cesta 390, Brezovica              |
+------+--------------------------------------------------------+
|   |Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v    |
|   |postopku priprave ugotovijo, da je potrebno vključiti  |
|   |tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v |
|   |prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo|
|   |v postopku.                       |
+------+--------------------------------------------------------+
7.
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Št. 40/2014-si
Brezovica, dne 12. februarja 2014
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost