Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

163. Uredba o spremembah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka, stran 535.

Na podlagi petega odstavka 62.č člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka
1. člen
V Uredbi o prostovoljnem služenju vojaškega roka (Uradni list RS, št. 81/03, 116/07 in 102/12) se v drugem odstavku 18. člena besedi »minimalna plača« nadomestita z besedilom »65 % minimalne plače«.
2. člen
V prvem odstavku 20. člena se za besedo »osnove« črta vejica, besedilo »ki jo predstavlja minimalna plača v Republiki Sloveniji« pa se nadomesti z besedilom »iz drugega odstavka 18. člena te uredbe«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Vojaki prostovoljci, ki so ob uveljavitvi te uredbe na prostovoljnem služenju vojaškega roka, prejmejo prejemke po določbah, ki so veljale pred uveljavitvijo te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-1/2014
Ljubljana, dne 23. januarja 2014
EVA 2014-1911-0005
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica