Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

113. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 418.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Škofja Loka je odločil, da se ukine status javnega dobra na naslednjih nepremičninah:
1. parcela št. 1048/2, k.o. 2035 – Škofja Loka, v izmeri 193 m2,
2. parcela št. 456/2, k.o. 2043 – Barbara – v izmeri 615 m2,
3. del parcele št. 958, k.o. 2068 – Zgornja Luša, ki se nahaja med parcelama št. 463/3 in 450, v približni površini 250 m2, ki bo po zaključenem postopku parcelacije imel samostojno parcelno številko in
4. del parcele št. 1176/3, k.o. 2042 – Zminec – del, ki se nahaja med parcelami št. 458/1, 836/1 in 860/3, v približni površini 170 m2, ki bo po zaključenem postopku parcelacije imel samostojno parcelno številko.
2. člen
Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Škofja Loka, v deležu 1/1.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa ter po parcelaciji nepremičnin parc. št. 958, k.o. 2068 – Zgornja Luša, in parc. št. 1176/3, k.o. 2042 – Zminec, občinska uprava Občine Škofja Loka izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti, pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa, iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
5. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-0006/2013
Škofja Loka, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost