Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica, stran 372.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 7. januarja 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
3. člen Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) se spremeni tako, da se glasi:
»Aktivnosti s področja zasvojenosti iz sklopa A – Primarna preventiva za mestno občino skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica izvaja javni zavod Mladinski center Nova Gorica, pri čemer mora upoštevati, da je lahko iz sklopa A za vsebine od 1. do 12. točke iz 4. člena tega odloka izbran največ po en izvajalec za posamezno vsebino. En izvajalec lahko izvaja največ tri vsebine. Posamezne vsebine od 1. do 12. točke se lahko glede na razpoložljiva proračunska sredstva združujejo ali se ne izvajajo.«.
2. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»LAS predlaga Mladinskemu centru financiranje oziroma sofinanciranje vsebin od 13. do 15. točke tega člena odloka ter o tem obvesti mestno občino.«
3. člen
Spremeni se 5. člen, in sicer tako, da se glasi:
»Višina sredstev, namenjenih za financiranje oziroma sofinanciranje vsebin po posameznih sklopih, se določi z vsakoletnim proračunom.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 187-6/2013-91
Nova Gorica, dne 7. januarja 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost