Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

107. Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica, stran 372.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) ter skladno s 143. in 152. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 7. januarja 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V drugem odstavku 7. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 21/08 in 99/13) se točka b) spremeni tako, da se glasi:
»b) fizične osebe, kot samostojni podjetniki in obrtniki, ki razpolagajo s poslovnimi prostori v oziroma ob katerih nastajajo komunalni odpadki,«.
2. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»Glede postopka dokazovanja nenastajanja komunalnih odpadkov za osebe iz točke b) in d) prejšnjega člena, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Nova Gorica.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 352-01-11/2005-19
Nova Gorica, dne 7. januarja 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost