Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

94. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 333.

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Nepremičnini parc. št. 695/3 (ID znak: 2063-695/3-0), k.o. 2063 – Kališe, v Zemljiški knjigi vpisani kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra.
II.
Nepremičnina parc. št. 695/3 (ID znak: 2063-695/3-0) k.o. 2063 – Kališe izgubi status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiški knjigi v izvršitev, kjer se izbriše javno dobro in se vknjiži lastninska pravica za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična št.: 5883148000.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-73/2013-003
Železniki, dne 8. januarja 2014
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost