Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

91. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča družbena lastnina, stran 331.

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), določil Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) in v skladu z določili Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) na 20. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
S K L E P
I.
S tem sklepom se ukine status zemljišča družbena lastnina za nepremičnino:
– parc. št. 366 k.o. 747 – Pokoše: 2366,00 m2, družbena lastnina, kmetijsko in pozidano zemljišče, vrsta rabe: cesta.
Nepremičnina postane last Občine Slovenska Bistrica, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-6/2013-20/14b
Slovenska Bistrica, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost