Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

86. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji, stran 329.

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08 – ZLS-O in 79/09), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 23. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji
1. člen
Drugi odstavek 12. točke Meril za vrednotenje športa (Delovanje društev, športne zveze ter zavodov povezanih s športom na lokalni ravni), ki so priloga Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Rečica ob Savinji, se spremeni in glasi:
»Društvo pridobi za svoje delovanje 500 točk, po 5 točk za vsakega člana s plačano članarino, dodatnih 10 točk na člana, če je le-ta registriran kot tekmovalec pri ustrezni panožni zvezi in dodatnih 1.000 točk, če društvo upravlja s športnimi objekti. Velja samo za člane s stalnim prebivališčem v občini in športne objekte v občini.«
2. člen
Vse ostale določbe tega pravilnika ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2013-25
Rečica ob Savinji, dne 23. decembra 2013
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost