Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

81. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer, stran 326.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 21. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra v lasti Občine Log - Dragomer
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 2025/16 – pot v izmeri 272 m2, k. o. Log, vpisani v zemljiški knjigi kot grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer.
2. člen
Po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra zemljišče, parc. št. 2025/16, k. o. Log, postane last Občine Log - Dragomer.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-22/2007
Dragomer, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost